Medicatie intensiveren of vooral negeren?

Hoge bloeddruk in het ziekenhuis

Opinie
Bert-Jan van den Born
Jorie Versmissen
Jaap Deinum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5852
Abstract

Regelmatig worden bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen te hoge bloeddrukwaarden gemeten. Moeten we tijdens opname met een bloeddrukverlagende behandeling beginnen of die intensiveren? Of kunnen we de bloeddrukwaarden beter negeren?

Bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen is een hoge bloeddruk eerder regel dan uitzondering; 50-72% van hen heeft een te hoge bloeddruk.1 Stress, angst en pijn kunnen allemaal bijdragen aan de verhoogde bloeddrukwaarden in het ziekenhuis.2 In veel gevallen wordt tijdens opname tijdelijk bloeddrukverlagende medicatie gegeven of wordt deze medicatie uitgebreid. De vraag is of een hoge bloeddruk in het ziekenhuis behandeld moet worden.

Resultaten van een recent onderzoek

Elders in het NTvG is aandacht besteed aan een recentelijk verschenen onderzoek naar de behandeling van patiënten met een hoge bloeddruk in het ziekenhuis. In dit retrospectieve onderzoek uit de Verenigde Staten werd bij een derde van de patiënten met een hoge bloeddruk de bloeddrukverlagende behandeling uitgebreid.3 Het beginnen met bloeddrukverlagende medicatie in het ziekenhuis werd bij deze patiënten juist in verband gebracht met een hoger risico op een hartinfarct of nierfunctieverslechtering tijdens opname. Bij gebrek…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam: dr. B.J.H. van den Born, internist-vasculair geneeskundige (tevens: Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam). Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde en Ziekenhuisapotheek, Rotterdam: dr. J. Versmissen, internist-klinisch farmacoloog en vasculair geneeskundige. Radboudumc, afd. Inwendige Geneeskunde, Nijmegen: dr. J. Deinum, internist-vasculair geneeskundige.

Contact B.J.H. van den Born (b.j.vandenborn@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bert-Jan van den Born ICMJE-formulier
Jorie Versmissen ICMJE-formulier
Jaap Deinum ICMJE-formulier
Hypertensie bij niet-cardiale ziekenhuispatiënten
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties