Is bloeddrukbehandeling zinvol?

Hypertensie bij niet-cardiale ziekenhuispatiënten

Onderzoek
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5826

Waarom dit onderzoek?

De prevalentie van hypertensie onder patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis is hoog. Desondanks zijn er voor deze patiënten geen behandelrichtlijnen. Ook is nauwelijks onderzocht of het zinvol is om bij ziekenhuispatiënten met hypertensie de bloeddrukbehandeling te intensiveren.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van bloeddrukbehandeling bij…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (n.elbert@ntvg.nl)

Hoge bloeddruk in het ziekenhuis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties