Hypertensie tijdens ziekenhuisopname: pilletje erbij?

Nieuws
Frank J. Wolters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4468

Waarom dit onderzoek?

Tijdens ziekenhuisopname is de bloeddruk van patiënten vaak verhoogd, wat aanleiding kan geven tot intensievere bloeddrukverlagende behandeling. De bloeddrukstijging kan echter ook gerelateerd zijn aan de ziekenhuisopname. In dat geval kan een nieuw medicatievoorschrift in de thuissituatie tot hypotensie leiden.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de gevolgen van intensivering…

Auteursinformatie

Contact F.J. Wolters (f.j.wolters@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Frank J. Wolters ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties