Zijn ze te voorkomen met een medicatiebeoordeling in het ziekenhuis?

Geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames bij ouderen

Onderzoek
C.J.A. (Lianne) Huibers
Bastiaan T.G.M. Sallevelt
A.C. (Clara) Drenth-van Maanen
Marvin J. Roos
Arend-Jan Meinders
Paul A.F. Jansen
Ingeborg Wilting
Wilma Knol
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6308

Inleiding

Onjuist medicatiegebruik bij ouderen met multimorbiditeit en polyfarmacie heeft aanzienlijke negatieve consequenties voor patiënt en maatschappij. Onderzoek wijst uit dat tot 30% van de ziekenhuisopnames bij ouderen geneesmiddelgerelateerd zijn, waarvan 50% potentieel vermijdbaar. Studies naar het effect van medicatie-optimalisatie in deze patiëntenpopulatie laten geen eenduidige resultaten zien op klinische uitkomsten en kennen beperkingen in de studieopzet. De grootschalige internationale OPERAM-studie – waarin OPERAM staat voor ‘OPtimising thERapy to prevent Avoidable hospital admissions in the Multimorbid elderly’ – had als doel om het effect van een gestructureerde medicatiebeoordeling (MBO) bij klinische patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie te onderzoeken.

Methode

Ouderen (≥ 70 jaar) met multimorbiditeit (≥ 3 chronische aandoeningen) en polyfarmacie (≥ 5 chronisch gebruikte geneesmiddelen) werden in clusters gerandomiseerd naar reguliere zorg of interventie in 4 Europese ziekenhuizen (Zwitserland, België, Ierland en Nederland). De interventie bestond uit een gestructureerde MBO volgens de STRIP-methode door een arts en apotheker (STRIP…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Utrecht, afd. Geriatrie: drs. C.J.A. Huibers, klinisch geriater; dr. A.C. Drenth-van Maanen en dr. W. Knol, klinisch geriaters en klinisch farmacologen (tevens: Expertisecentrum Pharmacotherapie bij OudeRen (Ephor); afd. Apotheek: B.T.G.M. Sallevelt, MSc, ziekenhuisapotheker; dr. I. Wilting, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog; Expertisecentrum Pharmacotherapie bij OudeRen (Ephor): dr. P.A.F. Jansen, klinisch geriater (niet praktiserend) en klinisch farmacoloog. Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Geriatrie, ’s-Hertogenbosch: drs. M.J. Roos, aios geriatrie. St. Antonius Ziekenhuis, afd. Intensive-caregeneeskunde en Interne geneeskunde, Nieuwegein: drs. A.J. Meinders, internist-intensivist en internist acute geneeskunde.

Contact W. Knol (w.knol@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: De OPERAM-studie werd goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissies van de deelnemende centra en is internationaal geregistreerd onder nummer NCT02986425 (ClinicalTrials.gov). OPERAM werd gefinancierd met subsidies vanuit HORIZON 2020, Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI) en de Swiss National Science Foundation (SNSF). ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
C.J.A. (Lianne) Huibers ICMJE-formulier
Bastiaan T.G.M. Sallevelt ICMJE-formulier
A.C. (Clara) Drenth-van Maanen ICMJE-formulier
Marvin J. Roos ICMJE-formulier
Arend-Jan Meinders ICMJE-formulier
Paul A.F. Jansen ICMJE-formulier
Ingeborg Wilting ICMJE-formulier
Wilma Knol ICMJE-formulier
Polyfarmacie bij ouderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties