Begin liever met doelgerichte, integrale aanpak van polyfarmacie

Stop met eenmalige medicatiereviews

Opinie
Marcel G.M. Olde Rikkert
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6327
Abstract

Er komen nogal eens patiënten op het spreekuur die meer dan 15 pillen slikken en bij 5 dokters lopen. Dan denk je: dit kan toch niet goed zijn? Geen van de voorschrijvers in de tweede lijn voelt zich verantwoordelijk voor de hele patiënt en de huisarts is kansloos. Hoe kun je de patiënt toch laten stoppen met overbodige pillen?

Bij patiënten met veel pillen denk je vaak: het zou goed zijn als iemand met verstand van zaken eens ging wieden in die lijst pillen. Geriater Wilma Knol geeft elders in het NTvG een samenvatting van de internationale OPERAM-studie (D6308). Het doel van deze studie was om het aantal medicatiegerelateerde heropnames van patiënten met polyfarmacie te verminderen door eenmalig de medicatie te optimaliseren. Dat lukte niet. Daardoor blijven velen vertwijfeld achter. Wat is nu eigenlijk wijsheid bij dit soort patiënten met polyfarmacie?

OPERAM leert ons waakzaamheid

Uit de OPERAM-studie zijn, net als uit vergelijkbare gerandomiseerde studies, belangrijke lessen te trekken:1

(a) Pas een medicatiereview alleen toe bij mensen die een medicatieprobleem hebben. OPERAM gebruikte een zeer liberale selectie van oudere patiënten met weinig exclusiecriteria: patiënten van 70 jaar of ouder met 3 of meer chronische aandoeningen die 5 of meer geneesmiddelen hadden gebruikt gedurende minimaal 6 maanden…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen; afd. Klinische Farmacologie: prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog; afd. Geriatrie: prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, klinisch geriater.

Contact C. Kramers (Kees.Kramers@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames bij ouderen

Ook interessant

Reacties