Hoe meer mensen, hoe beter?

De periodieke medicatiebeoordeling

Opinie
Rob J. van Marum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1772
Abstract

Recentelijk werden de resultaten van een Nederlandse studie naar de effecten van medicatiebeoordeling in de eerste lijn gepubliceerd.1 Elders in dit tijdschrift staat een beknopte bespreking van het onderzoek.2 Het betreft een gecontroleerde, clustergerandomiseerde studie in 22 huisartsenpraktijken, bij 518 patiënten ≥ 65 jaar met een nieuw geriatrisch probleem – bijvoorbeeld vallen, duizeligheid, incontinentie of cognitieve problemen – en minimaal 1 chronisch medicament. Onderzocht werd of een gestructureerde medicatiebeoordeling conform de richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ 6 maanden later leidt tot een betere kwaliteit van leven en vermindering van de klachten van de geriatrische problemen.

De interventie resulteerde niet tot enig positief resultaat voor de patiënt. Wel daalde het aantal potentiële medicatiegerelateerde problemen significant. Deze studie is niet de eerste die faalt in het aantonen van voor de patiënt merkbare verbeteringen door medicatiebeoordeling.3-5 Betekent dit nu dat we maar moeten stoppen met de periodieke medicatiebeoordeling?

De rationale achter

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. geriatrie, ’s-Hertogenbosch en VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Amsterdam

Contact Prof.dr. R.J. van Marum, klinisch geriater en klinisch farmacoloog (r.v.marum@jbz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

De auteur was voorzitter van de multidisciplinaire richtlijncommissie ‘Polyfarmacie bij ouderen’ en is voorzitter van de werkgroep die het ‘addendum 2e-lijn’ bij deze richtlijn heeft opgesteld. Hij schreef dit commentaar op persoonlijke titel.

Auteur Belangenverstrengeling
Rob J. van Marum ICMJE-formulier
Polyfarmacieoverleg verbetert kwaliteit van leven niet
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties