De herziene STOPP- en START-criteria

Onjuist geneesmiddelgebruik bij ouderen opsporen

Klinische praktijk
Wilma Knol
Monique M. Verduijn
A.C.A.M. (Rian) Lelie-van der Zande
Rob J. van Marum
J. R.B.J. (Koos) Brouwers
Tischa J.M. van der Cammen
Mirko Petrovic
Paul A.F. Jansen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8904
Abstract

Samenvatting

  • Het gebruik van potentieel ongeschikte geneesmiddelen door ouderen en potentiële omissies in de voorgeschreven geneesmiddelen vormen een omvangrijk probleem. Dit verhoogt het risico op bijwerkingen, maar is deels beïnvloedbaar.
  • Het gebruik van de in Ierland ontwikkelde STOPP- en START-criteria voor het optimaliseren van farmacotherapie bij ouderen vermindert het aantal geneesmiddelbijwerkingen en medicatiefouten.
  • Registratie van nieuwe geneesmiddelen, uitbreiding van het aantal potentieel ongeschikte geneesmiddelen en de beschikbaarheid van nieuwe literatuur gaven aanleiding tot herziening van de eerste versie van de STOPP- en START-criteria, die in 2008 verscheen.
  • Om een breder toepasbaar screeningsinstrument te ontwikkelen werd bij de 2e versie van de STOPP- en START-criteria gekozen voor een consensuspanel met experts op het gebied van farmacotherapie bij ouderen uit 14 Europese landen, waaronder 2 uit Nederland.
  • De vertaling van de 2e versie van de STOPP- en START-criteria is aangepast aan de Nederlandse situatie, onder meer door geneesmiddelen die in Nederland niet geregistreerd zijn, weg te laten.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Geriatrie en Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor), Utrecht.

Dr. W. Knol en dr. P.A.F. Jansen, klinisch geriaters en klinisch farmacologen.

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Drs. M.M. Verduijn, apotheker.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, Geneesmiddel Informatie Centrum, Den Haag.

Drs. A.C.A.M. Lelie-van der Zande, apotheker.

VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. R.J. van Marum, klinisch geriater en klinisch farmacoloog (tevens: Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Den Bosch en Ephor).

Rijksuniversiteit Groningen, afd. Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg, Groningen.

Prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog (tevens: Ephor).

Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde, Rotterdam.

Dr. T.J.M. van der Cammen, klinisch geriater n.p.

Universitair Ziekenhuis Gent, Dienst Geriatrie, Gent, België.

Prof.dr. M. Petrovic, klinisch geriater en klinisch farmacoloog.

Contact dr. W. Knol (w.knol@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De STOPP- en START-criteria zijn ook te raadplegen op de website van Ephor (www.ephor.nl).

Auteur Belangenverstrengeling
Wilma Knol ICMJE-formulier
Monique M. Verduijn ICMJE-formulier
A.C.A.M. (Rian) Lelie-van der Zande ICMJE-formulier
Rob J. van Marum Niet beschikbaar
J. R.B.J. (Koos) Brouwers ICMJE-formulier
Tischa J.M. van der Cammen ICMJE-formulier
Mirko Petrovic ICMJE-formulier
Paul A.F. Jansen ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties