Artikel voor onderwijs en opleiding

Polyfarmacie bij ouderen

Rob J. van Marum
Jako S. Burgers
Marcel L. Bouvy
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5184
Abstract

Dit leerartikel is herzien. De herziene versie (D7792) is gecontroleerd op actualiteit en juistheid. Bij de herziene versie is een nieuwe nascholingstoets beschikbaar.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Veroudering gaat gepaard met veranderingen. De gezondheid wisselt regelmatig en fysiologische parameters, zoals nierfunctie, spiermassa en spierkracht, nemen af. Door multimorbiditeit en polyfarmacie neemt het risico op bijwerkingen toe. Dit alles maakt dat de balans tussen effectiviteit en veiligheid van medicijnen steeds verandert.1 Ook ontstaan meer organisatorische problemen. Vaak zijn er meerdere voorschrijvers, wat leidt tot vragen over wie verantwoordelijk is voor medicatieaanpassingen. Door een verminderde cognitie van de patiënt of een toegenomen complexiteit van de behandeling kan de therapietrouw afnemen. De aanpak van polyfarmacie bij ouderen vraagt dan ook om specifieke kennis, systematiek en een goede samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en tussen artsen en apothekers.

In dit leerartikel bespreken we aan de hand van 7 vragen een aantal belangrijke aspecten die een rol spelen bij de aanpak van polyfarmacie. Ook geven we concrete handvatten om die aanpak invulling te geven, mede gebaseerd op de multidisciplinaire…

Auteursinformatie

Contact Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam Public Health research institute, afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Amsterdam: prof.dr. R.J. van Marum, klinisch geriater en klinisch farmacoloog

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rob J. van Marum ICMJE-formulier
Jako S. Burgers ICMJE-formulier
Marcel L. Bouvy ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties