Hoge 1-jaarsmorbiditeit na lage anterieure resectie voor rectumcarcinoom*

Onderzoek
Heleen S. Snijders
Ilsalien S. Bakker
Jan Willem T. Dekker
Thomas A. Vermeer
Esther C.J. Consten
Christiaan Hoff
Joost M. Klaase
Klaas Havenga
Rob A.E.M. Tollenaar
Theo Wiggers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7515
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijven wat de uitkomsten zijn op de korte termijn en na 1 jaar van de chirurgische opties, te weten primaire anastomose, anastomose met ontlastend stoma en eindstandig stoma, na een lage anterieure resectie bij patiënten met rectumcarcinoom.

Opzet

Observationele studie.

Methoden

We onderzochten retrospectief de gegevens van patiënten die een chirurgische resectie voor primair rectumcarcinoom ondergingen in 7 Nederlandse ziekenhuizen met 1 jaar follow-up. De kortetermijnuitkomstmaten waren postoperatieve complicaties, de noodzaak tot tweede chirurgische interventies (reïnterventies), verlengde ziekenhuisopnameduur en mortaliteit. De 1-jaarsuitkomstmaten waren ongeplande heropnames en reïnterventies, aanwezigheid van een stoma, morbiditeit na opheffen van het stoma en mortaliteit.

Resultaten

Van de 388 geïncludeerde patiënten kreeg 19% alleen een primaire anastomose, 55% een anastomose met ontlastend stoma en 26% een eindstandig stoma. Bij 10% van de patiënten met een primaire anastomose was sprake van postoperatieve naadlekkage vergeleken met 7% bij patiënten met een ontlastend stoma (p = 0,46).De aanwezigheid van een eindstandig stoma ging gepaard met minder invasieve reïnterventies. De 1-jaarsuitkomsten toonden lage morbiditeit bij patiënten met een anastomose. Patiënten met een ontlastend stoma hadden een hoog percentage heropnames (18%) en reïnterventies (12%), voornamelijk door al dan niet late naadlekkage. Ongeplande reïnterventies bij patiënten met een eindstandig stoma vonden veelal plaats wegens stoma- of abcesproblemen. Tijdens de follow-upperiode kregen ruim 25% meer patiënten een eindstandig stoma.

Conclusie

Deze studie toont een hoge 1-jaarsmorbiditeit na een lage anterieure resectie voor rectumcarcinoom. Met name de aanwezigheid van een ontlastend stoma ging gepaard met een hoog risico op late complicaties, waaronder naadlekkage. Deze resultaten kunnen gebruikt worden voor de voorlichting aan patiënten. Daarnaast kan de beroepsgroep overwegen om de huidige consensus te herzien en niet alle patiënten in principe een stoma te geven.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Journal of Gastrointestinal Surgery (2014;18:831-8) met als titel ‘High 1-year complication rate after anterior resection for rectal cancer’. Afgedrukt met toestemming.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Leiden.

Drs. H.S. Snijders, arts-onderzoeker; prof.dr. R.A.E.M. Tollenaar, chirurg.

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Heelkunde, Groningen.

Drs. I.S. Bakker, arts-onderzoeker; dr. K. Havenga en prof.dr. T. Wiggers, chirurgen.

Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Heelkunde, Delft.

Dr. J.W.T. Dekker, chirurg.

Catharina Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Eindhoven.

Drs. T.A. Vermeer, aios chirurgie.

Meander Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Amersfoort.

Dr. E.C.J. Consten, chirurg.

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Heelkunde, Leeuwarden.

Drs. C. Hoff, chirurg.

Medisch Spectrum Twente, afd. Heelkunde, Enschede.

Dr. J.M. Klaase, chirurg.

Contact drs. H.S. Snijders (h.s.snijders@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Heleen S. Snijders ICMJE-formulier
Ilsalien S. Bakker ICMJE-formulier
Jan Willem T. Dekker ICMJE-formulier
Thomas A. Vermeer ICMJE-formulier
Esther C.J. Consten ICMJE-formulier
Christiaan Hoff ICMJE-formulier
Joost M. Klaase ICMJE-formulier
Klaas Havenga ICMJE-formulier
Rob A.E.M. Tollenaar ICMJE-formulier
Theo Wiggers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties