Gastro-intestinale chirurgie en gastro-enterologie. XI. Stomata en stomachirurgie

Klinische praktijk
J.H.C. Kuijpers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1144-8
Abstract

Samenvatting

- Stomata zijn een onmisbaar onderdeel van maag-darmchirurgie. Indicaties zijn ontlasting van een distaal gelegen ziek darmsegment, vermijding van een anastomose bij intra-abdominale sepsis en fecale incontinentie.

- Stomaverpleegkundige zorg in de pre- en postoperatieve fase is essentieel voor acceptatie.

- Complicaties na het aanleggen van een stoma, zoals dermatitis, retractie, prolaps, stenose en parastomale hernia, treden op in 30-60 van de gevallen. Bij ongeveer 30 van de stomadragers is in 10 jaar een chirurgische reïnterventie nodig.

- Ter ontlasting van een lage naad verdient het aanleggen van een dubbelloopsileostoma de voorkeur boven een transversostoma.

- Alvorens tot het sluiten van een tijdelijk stoma over te gaan, is het verstandig te wachten tot tenminste 8 weken na aanleg. Preoperatieve evaluatie van het distale darmdeel is hierbij noodzakelijk. Bij continuïteitsherstel gaat het om een intra-abdominale anastomose met alle mogelijke complicaties. Deze treden in gemiddeld 10 van de gevallen op.

Auteursinformatie

Bernhoven Ziekenhuis, locatie Veghel, afd. Chirurgie, Postbus 10.000, 5460 DA Veghel.

Dr.J.H.C.Kuijpers, chirurg.

Ook interessant

Reacties