Chirurgische behandeling van het toxisch megacolon

Onderzoek
L.P.H. Leenen
E. Schoon
W. Stuifbergen
Chr. van der Werken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:992-6
Abstract

Samenvatting

Van 1978 tot 1989 werden 11 patiënten met een toxisch megacolon behandeld in het Sint Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg. Bij 8 patiënten ging het om een uiting van colitis ulcerosa; de ziekte van Crohn, infectieuze en pseudomembraneuze colitis bleken elk 1 maal de oorzaak.

De eerste behandeling was conservatief en bestond uit infusietherapie, veelal aangevuld met toediening van corticosteroïden. Het beeld werd klinisch en röntgenologisch gevolgd. Vooral de röntgen-buikoverzichtsopname was hierbij van groot belang. De conservatieve therapie was bij 3 patiënten succesvol, de overige patiënten moesten worden geopereerd. Bij 3 van hen bestond ten tijde van de operatie een perforatie. De primaire operatie bestond 1 maal uit een proctocolectomie, 4 maal uit een subtotale colectomie en 2 maal uit een partiële colectomie; 1 maal werd volstaan met een ontlastend stoma op het colon ascendens. Er moest 2 maal een additionele colonresectie worden uitgevoerd. Postoperatieve complicaties bestonden voornamelijk uit intra-abdominale abcessen. Er overleden 2 patiënten.

Geen van de patiënten maakte in de 2-9 jaar na de periode met het toxisch megacolon een recidief door. Er waren echter 4 patiënten die een exacerbatie kregen van de oorzakelijke aandoening, welke conservatief kon worden behandeld. Bij 1 patiënt was er aanleiding voor een volledige colectomie.

Auteursinformatie

Sint Elisabeth Ziekenhuis, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Afd. Heelkunde: dr.L.P.H.Leenen, assistent-geneeskundige; E.Schoon, medisch student; dr.Chr.van der Werken, chirurg.

Afd. Interne Geneeskunde: W.Stuifbergen, internist.

Contact dr.L.P.H.Leenen

Verbeteringen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties