Verbeteringen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1112

In het referaat ‘Frequentie en kosten van poliklinische beeldvormende diagnostiek in de V.S.’ van J.H.J.Ruijs (1991;861) moet in regel 14-15 van boven in plaats van ‘door een radioloog’ ‘naar een radioloog’ gelezen worden.

In het artikel van De Goeij et al. ‘Ectopische ureteruitmondingen bij de vrouw; gemakkelijk over het hoofd te zien’ (1991;785-8) zijn op bl. 786 figuur 1a en 1b onderling verwisseld.

In het artikel van L.P.H.Leenen et al., ‘Chirurgische behandeling van het toxisch megacolon’ (1991;992-6) is op bl. 994 de linker bovenhoek van de tabel weggevallen. De volledige tabel wordt hieronder opnieuw weergegeven.

Ectopische ureteruitmondingen bij de vrouw; gemakkelijk over het hoofd te zien
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties