Dubbelloops ileostoma versus colostoma: wat verdient de voorkeur?

Onderzoek
Femke J. Amelung
Cas P.D. Van ’t Hullenaar
Paul M. Verheijen
Esther C.J. Consten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D788
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of een ileostoma dan wel colostoma de voorkeur heeft bij patiënten die een tijdelijk dubbelloops stoma nodig hebben en bij wie beide typen technisch mogelijk zijn.

Opzet

Systematisch literatuuronderzoek en retrospectief vergelijkend onderzoek.

Methode

In PubMed, Embase en de Cochrane Library zochten wij naar onderzoeken waarin het dubbelloops ileostoma wordt vergeleken met het dubbelloops colostoma. Daarnaast analyseerden wij retrospectief 361 patiënten die in ons ziekenhuis, Meander Medisch Centrum te Amersfoort, een in opzet tijdelijk dubbelloops ileostoma of dubbelloops colostoma kregen in de jaren 2009-2015. Onze uitkomstmaten waren kwaliteit van leven, kortetermijncomplicaties en langetermijncomplicaties.

Resultaten

Het literatuuronderzoek leverde 2092 artikelen op, waarvan we er uiteindelijk 8 includeerden. Daarvan gaven er 6 in hun eindconclusie de voorkeur aan een ileostoma en hadden er 2 geen voorkeur. Onze eigen ziekenhuisgegevens betroffen 361 patiënten bij wie in de jaren 2009-2015 een in opzet tijdelijk dubbelloops stoma was aangelegd; 179 (49,6%) hadden een colostoma en 182 (50,4%) een ileostoma gekregen. De patiënten met een dubbelloops ileostoma ontwikkelden significant minder vaak stomaretractie (p < 0,01) of littekenbreuk (p < 0,01). Wel trad bij patiënten met een ileostoma vaker een high-outputstoma op (p < 0,01) en daardoor dehydratie (p = 0,03).

Conclusie

Het dubbelloops ileostoma heeft een aantal voordelen boven het colostoma. Bij patiënten met een verhoogde kans op dehydratie of een gecompromitteerde nierfunctie moet colostoma serieus worden overwogen vanwege de verhoogde kans op complicaties wanneer een high-outputstoma optreedt.

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Heelkunde, Amersfoort.

F.J. Amelung, MD, anios chirurgie; C.P.D. Van ’t Hullenaar, MD, aios chirurgie; P.M. Verheijen, MD, PhD, en Esther C.J. Consten, MD, PhD, gastro-enterologisch chirurgen.

Contactpersoon: dr. E.C.J. Consten (ecj.consten@meandermc.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Femke J. Amelung ICMJE-formulier
Cas P.D. Van ’t Hullenaar ICMJE-formulier
Paul M. Verheijen ICMJE-formulier
Esther C.J. Consten ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties