Behandeling van linkszijdig obstructief coloncarcinoom

Een knoop in rood, latexachtig materiaal.
Joyce V. Veld
Femke J. Amelung
Esther C.J. Consten
Jeanin E. van Hooft
Pieter J. Tanis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6370
Abstract

Samenvatting

  • Bij patiënten ≥ 70 jaar met linkszijdig obstructief coloncarcinoom moet een spoedresectie worden vermeden; als overbrugging naar een electieve resectie kan een stent worden geplaatst of een decomprimerend stoma worden aangelegd.
  • Bij patiënten < 70 jaar zijn in de curatieve setting een spoedresectie, stentplaatsing of een decomprimerend stoma alle 3 valide opties.
  • Stentplaatsing gaat gepaard met een risico op een perforatie, maar heeft een laag risico op een stoma.
  • In de palliatieve setting heeft stentplaatsing de voorkeur, met een decomprimerend stoma als valide alternatief.
  • Contra-indicaties voor stentplaatsing zijn een gebrek aan vereiste expertise, technische ongeschiktheid van de tumor en een patiënt die wordt behandeld met angiogeneseremmers.
  • De keuze voor een behandeling is onder meer afhankelijk van verschillende patiënt- en tumorkenmerken en de wensen van de patiënt.
Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuisgroep, afd. Maag-Darm-Leverziekten, Alkmaar: dr. J.V. Veld, anios. Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Chirurgie, ’s-Hertogenbosch: dr. F.J. Amelung, aios. Meander Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amersfoort: prof.dr. E.C.J. Consten, chirurg (tevens: UMCG, afd. Chirurgie, Groningen). Amsterdam UMC, Cancer Center Amsterdam, Amsterdam: Afd. Maag-Darm-Leverziekten: prof.dr. J.E. van Hooft, mdl-arts (tevens: LUMC, afd. Maag-Darm-Leverziekten, Leiden). Afd. Chirurgie: prof.dr. P.J. Tanis, chirurg (tevens: Erasmus MC, afd. Chirurgie, Rotterdam).

Contact P.J. Tanis (p.j.tanis@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Prof.dr. J.E. van Hooft en prof.dr. P.J. Tanis hebben een gelijke bijdrage geleverd aan dit artikel en zijn gedeeld senior-auteur.

Auteur Belangenverstrengeling
Joyce V. Veld ICMJE-formulier
Femke J. Amelung ICMJE-formulier
Esther C.J. Consten ICMJE-formulier
Jeanin E. van Hooft ICMJE-formulier
Pieter J. Tanis ICMJE-formulier
Pieter Tanis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties