Stent, stoma of acute resectie bij colonobstructie?

Klinische praktijk
Emo E. van Halsema
Pieter J. Tanis
Frank ter Borg
Esther C.J. Consten
Willem A. Bemelman
Jeanin E. van Hooft
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8795
Abstract

Samenvatting

  • Bij de keuze voor een behandeling van obstructief linkszijdig coloncarcinoom wordt onderscheid gemaakt tussen patiënten met en patiënten zonder een verhoogd operatierisico.
  • Patiënten met een hoog operatierisico (leeftijd > 70 jaar of ASA-klasse ≥ 3) hebben een indicatie voor stentplaatsing ter overbrugging naar een electieve resectie, of als alternatief, een decomprimerend colostoma.
  • Acute resectie is de voorkeursbehandeling bij patiënten zonder verhoogd operatierisico, mede gezien het oncologische risico van een voerdraad- of stentgerelateerde perforatie.
  • Stentplaatsing wordt aanbevolen als palliatieve behandeling van patiënten met een maligne colonobstructie, tenzij de patiënt gelijktijdig angiogeneseremmers, onder andere bevacizumab, krijgt. Dit verhoogt namelijk het risico op stentperforaties.
  • Voor stentplaatsing is expertise vereist van ten minste 20 colonstentprocedures.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. E.E. van Halsema, arts-onderzoeker; dr. J.E. van Hooft, mdl-arts.

Afd. Chirurgie: dr. P.J. Tanis en prof.dr. W.A. Bemelman, chirurgen.

Deventer Ziekenhuis, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Deventer.

Dr. F. ter Borg, mdl-arts.

Meander Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amersfoort.

Dr. E.C.J. Consten, chirurg.

Contact dr. J.E. van Hooft (j.e.vanhooft@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Emo E. van Halsema ICMJE-formulier
Pieter J. Tanis ICMJE-formulier
Frank ter Borg ICMJE-formulier
Esther C.J. Consten ICMJE-formulier
Willem A. Bemelman ICMJE-formulier
Jeanin E. van Hooft ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties