Hoesten en piepen bij jonge zuigelingen door een congenitale luchtwegafwijking
Open

Klinische les
16-09-2006
M. van Veen, W.A.F. Balemans, J.A. Schipper en H.G.M. Arets
Zie ook het artikel op bl. 2037.

Dames en Heren,

Jonge kinderen met recidiverende of chronische luchtwegklachten, die hoesten, benauwd zijn en piepend ademhalen worden vaak gezien bij de huisarts of de kinderarts. Doorgaans verklaart een obstructie van de perifere luchtwegen, meestal het gevolg van een virale luchtweginfectie, het klachtenpatroon. De symptomen zijn moeilijk van ‘echt’ astma te onderscheiden. Soms is er verbetering na inhalatie van luchtwegverwijders.

Als de symptomen al aanwezig zijn vanaf de geboorte of blijven bestaan zonder dat er een virale infectie is, moeten andere aandoeningen, zoals congenitale afwijkingen van de luchtwegen, overwogen worden.1 Om het onderscheid te maken met astma kan aanvullende diagnostiek in de vorm van bronchoscopie geïndiceerd zijn. Indien men onvoldoende alert is op een congenitale oorzaak, kan soms onherstelbare schade ontstaan.2 3 De diagnose ‘bronchomalacie’ of ‘tracheomalacie’ wordt vaak pas laat gesteld en patiënten worden dan ten ...