Recidiverende gelokaliseerde lagere-luchtweginfecties bij kinderen

Klinische praktijk
H.J. Waalkens
R.J. Roorda
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2153-6

Dames en Heren,

Luchtweginfecties kunnen geregeld voorkomen bij kinderen. Een frequentie van 6-8 maal per jaar is bij schoolkinderen niet ongebruikelijk.12 Vooral bij jonge kinderen zijn veelal ook de lagere luchtwegen aangedaan.3 Meestal is er sprake van een virale infectie.4 De belangrijkste verwekkers van virale pneumonieën zijn ‘respiratory syncytial’-virus, para-influenzavirus, en in mindere mate influenza A- en B-virus.56 Bij schoolkinderen is Mycoplasma pneumoniae de frequentste verwekker.7 Soms kunnen secundaire bacteriële infecties optreden, waarbij Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae en Staphylococcus aureus de meest voorkomende verwekkers zijn. Bij lagere-luchtweginfecties die zich telkens op dezelfde plaats voordoen, moet men echter bedacht zijn op een andere, tevens aanwezige oorzaak. Wij beschrijven drie schoolkinderen met recidiverende gelokaliseerde luchtweginfecties.

Patiënt A, een jongen van 10 jaar, had in het verleden al meerdere malen een lagere-luchtweginfectie doorgemaakt. Nu had hij sinds 3 maanden toenemende klachten, bestaande uit een niet-produktieve prikkelhoest…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Kinderlongziekten, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Contact H.J.Waalkens, assistent-geneeskundige; R.J.Roorda, kinderarts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties