Plemp en zijn De togatorum valetudine tuenda commentatio (1670)

Hoe worden heren van stand gezond oud?

Perspectief
Antoon H.M. Kerkhoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1925
Abstract

Samenvatting

In 1670 publiceerde de Leuvense hoogleraar in de geneeskunde V.F. Plemp een boek waarin op onderhoudende wijze wordt uiteengezet hoe oudere heren met leidinggevende functies lang, gezond en toch aangenaam kunnen leven. De auteur betoont zich daarmee een 17e-eeuwse voorloper van de moderne fitness- en wellness-beweging. Plemp was een humanist die geloofde in de wedergeboorte van de antieke oudheid. Het medische licht dat hij laat schijnen, komt goeddeels uit antieke Romeinse bronnen. Bovendien vervlecht hij zijn gezondheidsadviezen kunstig met beschrijvingen van de zeden en gewoonten van Grieken en Romeinen.

Auteursinformatie

Universiteit Twente, Enschede.

Contact Prof.em.dr. A.H.M. Kerkhoff, sociaal-geneeskundige (ahm@kerkhoff.nu)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dit artikel is een bewerkte versie van een voordracht die de auteur gehouden heeft op 23 mei 2017 voor het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, Foksdiep 2-8, Urk. Voor literatuur wordt verwezen naar de inleiding die de auteur schreef bij zijn vertaling van V.F. Plemius, De togatorum valetudine tuenda commentatio. Deze kan worden geraadpleegd in de repository van de Universiteit Twente: http://doc.utwente.nl/104606/.

Auteur Belangenverstrengeling
Antoon H.M. Kerkhoff ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties