De drempel van de ouderdom; medische en sociale zorg voor de oudere mens in de Grieks-Romeinse Oudheid

Perspectief
H.F.J. Horstmanshoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1651-6

‘De drempel van de ouderdom’ heet in de gedichten van Homerus de laatste levensfase. Is het, zoals de meeste interpretatoren veronderstellen, de drempel die het leven scheidt van de dood? Of is het de barrière tussen het actieve leven en de tijd van rust? Was er eigenlijk wel een tijd van rust? Voor welke interpretatie men ook kiest, waar men de grens tussen middelbare leeftijd en ouderdom ook trekt, in de Grieks-Romeinse Oudheid (het tijdvak van ongeveer 800 voor Christus tot 500 na Christus) was de ouderdom een herkenbare levensfase, die specifieke problemen met zich bracht. Men kan zich afvragen hoe de medische en sociale zorg voor ouderen in de Oudheid geregeld was. Bestonden er bijvoorbeeld ook al verpleeghuizen of equivalenten daarvan?

Als de vraag in deze anachronistische vorm wordt gesteld, moet het antwoord ontkennend luiden. Verpleeghuizen bestaan in Nederland als officieel erkende instellingen pas sinds de jaren zeventig van…

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, vakgroep Geschiedenis, Postbus 9515, 2300 RA Leiden.

Dr.H.F.J.Horstmanshoff, historicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties