Johan van Beverwijcks verzameling van medische opvattingen uit de oudheid

De oren aan het vat van de medische kennis

Schilderij van Johan van Beverwijck (1595-1647) in zijn studeerkamer.
A.H.M. (Toon) Kerkhoff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6997
Abstract

In een welhaast vergeten 17e-eeuws boek publiceerde Johan van Beverwijck opvattingen van antieke schrijvers over de geneeskunde. Dat boek is nu in het Nederlands vertaald. Wat beoogde deze arts met zijn boek?

Samenvatting

Johan van Beverwijck (1595-1647) verwierf blijvende roem met twee boeken waarin hij medische kennis toegankelijk maakte voor leken die geen Latijn lezen. Verder stond de Dordtse arts open voor de vele nieuwe inzichten die juist in zijn tijd de oude leer van Aristoteles, Hippocrates en Galenus over de ‘humores’ op zijn grondvesten deden schudden. Uit een vrijwel vergeten boek dat onlangs is vertaald, blijkt dat Van Beverwijck desondanks een echte humanist met grote bewondering voor de cultuur van de antieke wereld was. Zijn Idea veterum medicinae (Opvattingen van antieke auteurs over de geneeskunde) bestaat uit een uitgebreide compilatie van medische uitspraken van niet medisch geschoolde denkers en dichters uit de klassieke oudheid. Enige kennis daarvan kan de arts en de medische student niet alleen tot ontspanning dienen, aldus Van Beverwijck, maar helpt ook bij het onthouden van de leerstof. Bovendien verschaft het wat meer diepgang aan het medische denken.

Auteursinformatie

Universiteit Twente, Enschede: em.prof.dr. A.H.M. Kerkhoff, sociaal-geneeskundige.

Contact A.H.M. Kerkhoff (ahm@kerkhoff.nu)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dit artikel is een bewerkte versie van een voordracht die de auteur gehouden heeft op 17 mei 2022 op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. Dr. A.O. Kerkhoff te Utrecht gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript. De Idea veterum medicinae is onlangs vertaald als Johan Van Beverwijck, Medische opvattingen van antieke schrijvers, dichters en denkers (ter perse). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door em. prof. dr. A.H.M. Kerkhoff met medewerking van mr. A.J.M. Schulten, class. litt. drs.

Auteur Belangenverstrengeling
A.H.M. (Toon) Kerkhoff ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties