Oproep hoofdredactie

Hoe moeten we verder met de farmaceutische industrie?

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1883

De relatie tussen artsen en farmabedrijven moet anders. Tot die overtuiging is het NTvG afgelopen jaren gekomen. Maar hoe dan precies? Dat horen we graag van u.

In dit themanummer bespreken we diverse stop-acties. Op deze plek vertellen wij u over een stop-actie van het NTvG zelf. We hebben namelijk besloten om vanaf 2022 geen advertenties van de farmaceutische industrie en van nascholingen die door farma zijn gesponsord meer te plaatsen. Tegelijkertijd vragen wij u mee te denken: hoe zou de relatie met de farmaceutische industrie er dan wél uit moeten zien?

De belangrijkste drijfveer achter dit besluit is dat het de onafhankelijkheid van het NTvG vergroot. Maar we werden er ook toe geïnspireerd door de vaak veel te hoge prijzen die farmabedrijven vragen voor nieuwe medicatie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dirkjan
van Schaardenburg

Om te beginnen kan beter de overheid van de academie het eigendom overnemen van nieuwe geneesmiddelen, om die dan in licentie te laten maken door de industrie voor een normale winstmarge. Nu kan de industrie bijvoorbeeld voor corona vaccins hoge winsten maken, zonder dat we alles weten over ingrediënten en bijwerkingen, want zij beheren de trialdata, en terwijl de overheid voor de schade door bijwerkingen mag opdraaien. 

Zolang dit nog niet gebeurt, bewaren we onze onafhankelijkheid het beste door geen artsenbezoekers te ontvangen en nieuwe kennis uit vakliteratuur te halen. Daarnaast moet ook in de artsenopleiding meer het accent komen te liggen op de grote mogelijkheden van leefstijl verandering als preventie en therapie. Daarmee verhogen we het geluk en besparen we kosten.

Dirkjan van Schaardenburg, reumatoloog, Reade en Amsterdam UMC