Hoe gezond zijn de kinderen in Nederland?

Commentaar
24-11-2011
G. (Arda) Derksen-Lubsen en Marjolein Y. Berger

In de afgelopen jaren verschenen twee uitgebreide rapporten over chronische aandoeningen, klachten en kwalen bij kinderen in Nederland,1,2 waarvan de resultaten vooral van belang zijn voor beleidsmakers.

Chronische aandoeningen bij kinderen

In 2007 verscheen een onderzoek dat was verricht op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar chronische aandoeningen bij kinderen.1 In dit onderzoek werden volgens een, in een landelijke consensusprocedure geformuleerde definitie 284 International Classification of Diseases(ICD)-10-coderingen geclassificeerd als ‘chronische aandoening bij kinderen’. Voor 34 van deze 284 aandoeningen werden goed onderbouwde prevalentiecijfers gevonden; voor 37 vond men matig onderbouwde cijfers. Van de overige aandoeningen (n = 213) werd geen informatie gevonden die goed inzicht geeft in de prevalentie van deze aandoeningen (‘witte vlekken’). De onderzoekers, uit het Emma Kinderziekenhuis AMC te Amsterdam, concludeerden dat tenminste 14% van de kinderen en jongeren leed aan een chronische aandoening. Bij slechts 21 van de 284 ...