Overwegingen bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Hoe belangrijk is de kwaliteit van coloscopie?

Perspectief
Karlijn J. Nass
Manon van der Vlugt
Evelien Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5510
Abstract

Samenvatting

Coloscopie is de referentiestandaard voor de detectie van poliepen en darmkanker. In de afgelopen decennia kwam steeds meer aandacht voor de kwaliteit van coloscopie. Als tijdens een coloscopie alle afwijkingen gevonden en compleet verwijderd worden, is de patiënt in principe langdurig beschermd tegen darmkanker. Recent onderzoek van gegevens van negatieve coloscopieën uit het Poolse bevolkingsonderzoek naar darmkanker – met een follow-upduur tot 17,4 jaar en coloscopie als primaire screeningsmodaliteit – laat zien dat coloscopie van hoge kwaliteit gepaard gaat met een lagere incidentie en mortaliteit van darmkanker dan coloscopie van lage kwaliteit. De compleetheid van de coloscopie, de kwaliteit van de darmvoorbereiding en het aantal gedetecteerde afwijkingen werden gehanteerd als kwaliteitsindicatoren. Deze onderzoeksresultaten impliceren dat het screeningsinterval na een negatieve coloscopie mogelijk veilig verlengd kan worden, waardoor risico’s voor de patiënt afnemen en onnodige kosten bespaard worden. De kwaliteit van de coloscopie is hierbij essentieel; een hoge kwaliteit vormt de basis voor toekomstige surveillancerichtlijnen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam: prof.dr. E. Dekker en dr. M. van der Vlugt, mdl-artsen; drs. K.J. Nass, arts-onderzoeker (tevens: Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), Leiden).

Contact E. Dekker (e.dekker@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Karlijn J. Nass ICMJE-formulier
Manon van der Vlugt ICMJE-formulier
Evelien Dekker ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties