Implicaties van de nieuwe richtlijn ‘Coloscopie surveillance’

Minder surveillancecoloscopieën nodig

Medicus
Willemijn de Klaver
Monique E. van Leerdam
Evelien Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7895
Abstract

Samenvatting

Of surveillance met coloscopie zinnig is, hangt af van de impact van de coloscopiesurveillance op de darmkankerincidentie en darmkankergerelateerde mortaliteit. Na de introductie van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, met verbeterde kwaliteit van coloscopieën, en het beschikbaar komen van nieuwe wetenschappelijke literatuur, werd in 2020 de Europese richtlijn voor coloscopiesurveillance herzien. Deze eenvoudig te volgen richtlijn maakt onderscheid tussen personen met een hoog- en een laagrisicoprofiel. Personen met een hoogrisicoprofiel hebben een verhoogd risico op darmkanker en darmkankergerelateerde mortaliteit, en moeten daarom een surveillancecoloscopie ondergaan. De nieuwe Nederlandse richtlijn, gepubliceerd in december 2022, is in belangrijke mate op de Europese richtlijn gebaseerd. Met de nieuwe richtlijn zullen beduidend minder mensen een surveillancecoloscopie krijgen, zonder dat er voor de gehele groep een extra risico op darmkanker of darmkankergerelateerde mortaliteit wordt verwacht ten opzichte van de algemene populatie. Ons inziens is dat een mooi praktijkvoorbeeld van zinnige zorg.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Maag-darm-leverziekten, Amsterdam: drs. W. de Klaver, arts-onderzoeker (tevens: NKI, Amsterdam); prof.dr. E. Dekker, mdl-arts. Nederlands Kanker Instituut, afd. Maag-darm-leveroncologie, Amsterdam: prof.dr. M.E. van Leerdam, mdl-arts (tevens: LUMC, Leiden).

Contact M.E. van Leerdam (m.v.leerdam@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

De leden van de richtlijncommissie, prof. dr. Manon C.W. Spaander, prof. dr. Iris Vogelaar-Lansdorp, prof. dr. Iris D. Nagtegaal, dr. Yark Hazewinkel, dr. Anne-Marie van Berkel, dr. Miangela M. Laclé en dr. Marin J. de Jong, hebben het manuscript kritisch beoordeeld en van commentaar voorzien.

Auteur Belangenverstrengeling
Willemijn de Klaver ICMJE-formulier
Monique E. van Leerdam ICMJE-formulier
Evelien Dekker ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties