Te veel operaties voor benigne darmpoliepen

Perspectief
Liselotte W. Zwager
Barbara A.J. Bastiaansen
Paul Fockens
Pieter J. Tanis
Evelien Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4241
Abstract

Samenvatting

Darmkanker begint meestal als een benigne poliep. Het endoscopisch verwijderen van deze poliepen verkleint het risico op overlijden aan darmkanker. Een deel van de darmpoliepen wordt beoordeeld als ‘te complex voor endoscopische verwijdering’; deze poliepen kunnen chirurgisch gereseceerd worden. Chirurgische resectie gaat echter gepaard met een hogere morbiditeit en mortaliteit. Tegenwoordig zijn er verschillende geavanceerde endoscopische technieken beschikbaar, waarmee ook complexe benigne poliepen verwijderd kunnen worden. Desondanks neemt – mede door de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker – het aantal chirurgische resecties van benigne poliepen in Nederland toe. Slechts een klein deel van de patiënten met complexe poliepen wordt naar een expertisecentrum verwezen voor een geavanceerde endoscopische resectie. Wij zijn van mening dat regionale multidisciplinaire expertpanels de kwaliteit van de zorg voor patiënten met complexe poliepen kunnen verbeteren en het aantal onnodige chirurgische resecties kunnen verlagen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, Amsterdam. Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. L. W. Zwager, arts-onderzoeker; drs. B.A.J. Bastiaansen, prof.dr. P. Fockens en prof.dr. E. Dekker, mdl-artsen. Afd. Chirurgie: prof.dr. P.J. Tanis, chirurg.

Contact E. Dekker

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Liselotte W. Zwager ICMJE-formulier
Barbara A.J. Bastiaansen ICMJE-formulier
Paul Fockens ICMJE-formulier
Pieter J. Tanis ICMJE-formulier
Evelien Dekker ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties