Te veel operaties voor benigne darmpoliepen

Zorg
17-10-2019
Liselotte W. Zwager, Barbara A.J. Bastiaansen, Paul Fockens, Pieter J. Tanis en Evelien Dekker

Samenvatting

Darmkanker begint meestal als een benigne poliep. Het endoscopisch verwijderen van deze poliepen verkleint het risico op overlijden aan darmkanker. Een deel van de darmpoliepen wordt beoordeeld als ‘te complex voor endoscopische verwijdering’; deze poliepen kunnen chirurgisch gereseceerd worden. Chirurgische resectie gaat echter gepaard met een hogere morbiditeit en mortaliteit. Tegenwoordig zijn er verschillende geavanceerde endoscopische technieken beschikbaar, waarmee ook complexe benigne poliepen verwijderd kunnen worden. Desondanks neemt – mede door de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker – het aantal chirurgische resecties van benigne poliepen in Nederland toe. Slechts een klein deel van de patiënten met complexe poliepen wordt naar een expertisecentrum verwezen voor een geavanceerde endoscopische resectie. Wij zijn van mening dat regionale multidisciplinaire expertpanels de kwaliteit van de zorg voor patiënten met complexe poliepen kunnen verbeteren en het aantal onnodige chirurgische resecties kunnen verlagen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing