Verschillen in poliepdetectie tussen endoscopisten in 1 ziekenhuis

Kwaliteitsindicatoren voor coloscopie

Onderzoek
Niels van Lelyveld
Martijn G.H. van Oijen
Matthijs P. Schwartz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4219
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vergelijken van kwaliteitsindicatoren voor coloscopie van verschillende endoscopisten in een groot perifeer ziekenhuis, met als doel inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg en de noodzaak voor structurele kwaliteitsmeting vast te stellen.

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Methode

De data van alle coloscopieën verricht door 5 ervaren endoscopisten (4 mdl-artsen, 1 internist) in de periode november 2008-april 2009 werden geanalyseerd. Van elke endoscopist werden het percentage coloscopieën waarbij het caecum was bereikt en de adenoomdetectiegraad (‘adenoma detection rate’, ADR) vastgesteld. De ADR is het percentage coloscopieën waarbij ten minste 1 adenomateuze poliep wordt gevonden. Daarna werd een vergelijking tussen de endoscopisten gemaakt.

Resultaten

In totaal waren 1006 coloscopieën verricht, waarvan er 700 geïncludeerd werden. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 61 jaar (SD: 16). Het percentage coloscopieën waarbij het caecum bereikt was, varieerde van 88-97 en verschilde statistisch significant tussen de endoscopisten (p = 0,045). De ADR voor alle poliepen verschilde eveneens significant tussen de endoscopisten (p < 0,01). Als alleen poliepen groter dan 15 mm werden meegeteld, werden vergelijkbare verschillen gevonden. Een leeftijd van meer dan 50 jaar en caecumintubatie zijn onafhankelijk van elkaar geassocieerd met een hogere kans op het vinden van een adenoom, met oddsratio’s van respectievelijk 4,3 (95%-BI: 2,8-6,8) en 2,6 (95%-BI: 1,5-4,6).

Conclusie

In een groot perifeer ziekenhuis werden grote verschillen in kwaliteitsindicatoren voor coloscopie tussen individuele endoscopisten gemeten. De resultaten van deze studie onderstrepen de noodzaak voor structurele implementatie van transparante en meetbare kwaliteitsindicatoren voor coloscopie.

Auteursinformatie

Meander Medisch Centrum, afd. Maag-darm-leverziekten, Amersfoort.

Dr. N. van Lelyveld en dr. M.P. Schwartz, mdl-artsen.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Maag-darm-leverziekten, Utrecht.

Dr. M.G.H. van Oijen, epidemioloog

Contact dr. N. van Lelyveld (n.van.lelyveld@antoniusziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: Het instituut waar M.G.H. van Oijen werkzaam is, ontving vergoedingen voor advisering en onderzoek van AstraZeneca, Pfizer en Janssen. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 14 december 2011

Auteur Belangenverstrengeling
Niels van Lelyveld ICMJE-formulier
Martijn G.H. van Oijen ICMJE-formulier
Matthijs P. Schwartz ICMJE-formulier
Kwaliteit coloscopie bepaalt succes van darmkankerscreening

Ook interessant

Reacties

Vivian
Ekkelenkamp

Geachte collegae,

 

Met veel belangstelling lazen we uw heldere en relevante artikel. Het is een goede zaak om als afdeling de interne kwaliteit van procedures onder de loep te nemen en daarbij naar onderlinge verschillen tussen endoscopisten te kijken. Naast retrospectief kwaliteitsonderzoek is de prospectieve registratie van uitgevoerde procedures een belangrijk begin van het op gang brengen van de kwaliteitscyclus.


Voor de AIOS MDL is deze eerste stap al gezet: elke AIOS is in het bezit van een elektronisch portfolio waarin elke procedure geregistreerd wordt en op eenvoudige wijze de resultaten teruggezien kunnen worden. Daarnaast hebben wij in ons centrum extra aandacht gevestigd op het endoscopieonderwijs. Naast de zelfregistratie van elke procedure, hebben wij voor colonoscopie een formeel assessmentprogramma ontwikkeld waarbij AIOS op regelmatige basis door een onafhankelijk staflid beoordeeld worden op het uitvoeren van colonoscopieën. Dit is ingevoerd ter bevordering van het leerproces en uiteindelijk van de kwaliteit van procedures.

 

Wij verwachten dat de combinatie van registratie en formele assessments van de AIOS op het gebied van endoscopie resulteert in een toegenomen kwaliteitsbewustzijn en uiteindelijk een verbetering van de overall kwaliteit van procedures wanneer de AIOS hun opleiding hebben afgerond. Gezien de doorgaande beschikbaarheid van het e-portfolio hopen wij dat de tijdens de opleiding ingezette registratie van de verrichtingen na de registratie als MDL arts doorgezet wordt.

 

Met vriendelijke groet,


Vivian Ekkelenkamp

Arts onderzoeker MDL, Erasmus MC Rotterdam

 

Dr.R.A. de Man

Opleider MDL

 

Drs.A.D.Koch

MDL arts