Is het verschil tussen opleidingseisen en eindtermen van de artsopleiding een probleem?

Opinie
I.M. Okkes
E.M. Kruys
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2716-9
Abstract

Het ‘Besluit opleidingseisen arts’ van 19 juli 1997 bevat naast een lijst met algemene eindtermen ook een lijst van 350 problemen waarvoor mensen medische zorg kunnen vragen.1 In haar toelichting geeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan hoe het besluit tot stand is gekomen en wat zij ermee beoogt. Het besluit heeft belangrijke consequenties voor de inrichting van de artsopleiding en voor het (tuchtrechtelijk) toetsen van geneeskundig handelen. In dit commentaar gaan wij op een aantal aspecten hiervan in.

achtergrond

In 1991 verzochten de bewindslieden van Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten een raamplan op te stellen voor de gemeenschappelijke eindtermen van de Nederlandse artsopleiding. Dit raamplan verscheen in 1994 en is sedertdien al vaak becommentarieerd.2-10 In het Raamplan zijn de opleidingseisen zoveel mogelijk disciplineonafhankelijk geformuleerd; de negen lijsten met disciplinegebonden eindtermen zijn vooral opgenomen als…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, divisie Public Health, afd. Huisartsgeneeskunde, Meibergdreef 15, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.dr.I.M.Okkes, taalkundige; E.M.Kruys, co-assistent.

Contact mw.dr.I.M.Okkes

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties