In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Sarah Gans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B967

Nadenkend over de presentatie die ik straks moet houden op de chirurgendagen schrik ik op uit mijn overpeinzingen. Ik zit bij de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de assistentenvereniging van de heelkunde. Het overschot aan jonge klaren, medisch specialisten die onlangs de opleiding hebben voltooid, wordt besproken. Een van de opties om de overcapaciteit te beperken is het tijdelijk stopzetten van de instroom in de opleiding.

Door de financiële onzekerheden over de ziekenhuisbudgetten en de economische crisis is de arbeidsmarkt verslechterd. Het percentage werkeloze jonge klaren is opgelopen naar 5%, en binnen de heelkunde zelfs naar 10% blijkt uit de enquête van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties