De loopbaan van afgestudeerde artsen

Vergelijking van geneeskundestudenten uit Utrecht, Leiden en Groningen
Onderzoek
13-02-2017
Violet van Dee, Bastiaan M. van der Klis en Marijke R. van Dijk

Doel

Inzicht krijgen in de carrièreontwikkelingen van Utrechtse geneeskundestudenten.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

Van de 281 afgestudeerde artsen die in collegejaar 2003-2004 met de studie geneeskunde waren begonnen bij het UMC Utrecht gingen wij in november 2015 na welke functie in welk vakgebied zij hadden bereikt en of zij gepromoveerd waren. Deze informatie werd verkregen uit het BIG-register, via social media en Google, en zo nodig via privé-berichten. We vergeleken onze resultaten met die van eerdere cohortstudies naar de loopbaan van geneeskundestudenten van het UMC Groningen en het Leids Universitair Medisch Centrum, die beide dateren van ruim 20 jaar geleden.

Resultaten

Van de 281 afgestudeerden was – gemiddeld 5 jaar na het afstuderen – 52% bezig met een vervolgopleiding, 11% huisarts en 7% medisch specialist. De best vertegenwoordigde vervolgopleidingen in ons cohort waren huisartsgeneeskunde (12%), interne geneeskunde (10%), psychiatrie en radiologie (beide 7%). Wat betreft de specialisaties kwamen de resultaten van ons cohort in grote lijnen overeen met die van Groningen en Leiden. In ons cohort was 21% gepromoveerd en 16% bezig met een promotietraject, terwijl uit het Groningse cohort slechts 13% promoveerde.

Conclusie

Relatief veel studenten die afstuderen aan de opleiding geneeskunde van het UMC Utrecht vormen zich tot medisch specialist. De verdeling van de artsen uit ons cohort over de verschillende geneeskundige specialismen komt overeen met de landelijke verdeling. Opvallend is de grote toename in het aantal promotietrajecten in ons cohort, vergeleken met het cohort van het UMCG van 20 jaar eerder.

Lees verder als abonnee

Doorlezen met Blendle

Word abonnee

  • wekelijks het papieren tijdschrift
  • online toegang tot alle artikelen
  • geaccrediteerde nascholing
Sluit een abonnement af

Registreer als abonnee