De toverbal van de medische arbeidsmarkt

De opleiding tot arts en specialist in historisch perspectief
Perspectief
Iris Wallenburg
Roland M. Bertens
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1176
Abstract

Samenvatting

Werkloosheid onder jonge artsen vormt al een jaren een lastig oplosbaar probleem. In deze bijdrage plaatsen we het vraagstuk van krapte op de medische arbeidsmarkt in historisch perspectief. Het artikel laat zien dat de opleiding van basisartsen en medisch specialisten van oudsher gepolitiseerd is, waarbij steeds andere partijen en belangen een rol spelen, en waarbij de aard en het doel van het vraagstuk – het toelatingsbeleid, meer of minder artsen opleiden – in de loop der tijd verschuiven. Wij beargumenteren dat er geen eenduidige oplossingen voorhanden zijn, maar dat we, lerend van het verleden, steeds op zoek moeten naar situationele oplossingen.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Rotterdam.

Dr. I. Wallenburg, medisch socioloog.

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Mr.drs. R.M. Bertens, jurist en historicus.

Contact dr. I. Wallenburg

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. Roland Bal (iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam) gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Iris Wallenburg ICMJE-formulier
Roland M. Bertens ICMJE-formulier

Reacties