Het optimale niveau van dopaminerge neurotransmissie

Opinie
L. de Haan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1721-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1717.

Elders in dit tijdschriftnummer beschrijven Vergouwen et al. 2 casussen van patiënten met schizofrenie die na verandering van het antipsychoticum waarmee zij werden behandeld opvallend actiever werden.1 Familieleden en behandelaar vreesden aanvankelijk voor een verslechtering van de psychiatrische toestand. De auteurs stellen dat een toename van activiteit niet hoeft te duiden op een dreigende psychotische decompensatie en zij gebruiken de term ‘awakening’ voor deze veranderde toestand.

Zou het kunnen dat bovengenoemde ‘awakening’ samenhangt met de serotonine-dopamine-interactie van sommige nieuwe antipsychotica, zoals de auteurs suggereren? Bovendien geeft de ietwat dramatische term ‘awakening’ de indruk dat het gaat om buitengewone processen.

Dopaminerge neurotransmissie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van het belang van een waarneming of gedachte. Tijdens een psychose zoals schizofrenie is er (lokaal) een versterkte dopaminerge neurotransmissie. Deze creëert een ongebruikelijke toestand waarin ervaringen en gedachten meer indruk maken dan…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, locatie MFO Psychiatrie/AMC De Meren, Adolescentenkliniek, Tafelbergweg 25, 1105 BC Amsterdam.

Contact Hr.dr.L.de Haan, psychiater (l.dehaan@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties