Aripiprazol: een nieuw en veelbelovend antipsychoticum

Nieuws
A. Aleman
R.S. Kahn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2192-3

De introductie van atypische antipsychotica (zoals clozapine en risperidon) betekende een belangrijke vooruitgang in de behandeling van schizofrenie, doordat het risico op bijwerkingen zoals extrapiramidale symptomen (parkinsonisme en tardieve dyskinesie) aanzienlijk verminderde ten opzichte van klassieke antipsychotica. Atypische antipsychotica hebben echter weer andere bijwerkingen, zoals hyperprolactinemie, gewichtstoename, vergroot risico op…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties