Het non-Hodgkin-lymfoom van de maag als entiteit. Begripsbepaling en nieuwe ontwikkelingen

Klinische praktijk
J.H.J.M. van Krieken
Ph.M. Kluin
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1200-3

Zie ook het artikel op bl. 1185.

Inleiding

Non-Hodgkin-lymfomen (NHL) worden gedefinieerd als autonoom groeiende en klonale, dat wil zeggen uit één stamcel ontstane, proliferaties van lymfocyten. Door middel van immunofenotypering en moleculair-biologische technieken is deze klonaliteit tegenwoordig nauwkeurig aan te tonen. Sinds de jaren zeventig worden NHL geclassificeerd naar het differentiatiestadium (zoals dat uit de fysiologie bekend is) van de maligne celpopulatie. In Europa wordt over het algemeen de Kiel-classificatie toegepast.1 Over de classificaties is onlangs in dit tijdschrift geschreven.2 Ze zijn vooral gebaseerd op nodale lymfomen, dat wil zeggen NHL die zich voordoen in een lymfeklier. Ongeveer 35-45 van de NHL echter doet zich extranodaal voor, vooral in de tractus digestivus, maar ook in speekselklier, long, schildklier et cetera.3 Van de tractus digestivus-lymfomen bevindt zich ongeveer 65 in de maag.45 Hoewel er geen prospectieve onderzoeken beschikbaar zijn die het verschil in overleving tussen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Laboratorium voor Pathologie, Postbus 9603, 2300 RC Leiden.

Dr.J.H.J.M.van Krieken en dr.Ph.M.Kluin, pathologen.

Contact dr.J.H.J.M.van Krieken

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties