Genezing van laaggradig maaglymfoom na behandeling van Helicobacter pylori-infectie

Klinische praktijk
G.M.J. Bos
K. van Groningen
B.A. Kazzaz
P.W. Wijermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:731-3
Abstract

Samenvatting

Een 60-jarige man met een ulcus ventriculi en een Helicobacter pylori-infectie bleek een primair, laaggradig, waarschijnlijk non-Hodgkin-lymfoom van de maag, stadium IE, te hebben volgens pathologisch-anatomisch onderzoek van maagbiopten. Op grond van recente gegevens uit de literatuur werd allereerst besloten tot behandeling van de H. pylori-infectie, met tripeltherapie (amoxicilline, metronidazol en bismutoxide) gedurende 3 weken. Deze behandeling resulteerde in het verdwijnen van alle klachten en bij gastroscopie 3 weken na het staken van de therapie werd geen maagulcus meer gezien. Bij histopathologisch onderzoek van maagbiopten was alleen nog een lichte vorm van gastritis te zien. Bij echografie waren geen maaglymfomen meer zichtbaar. Een kort literatuuroverzicht over de samenhang van het primaire maaglymfoom en H. pylori-infectie wordt gegeven.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag.

Afd. Hematologie: dr.G.M.J.Bos, assistent-geneeskundige (thans: internist-hematoloog, Dr. Daniel den Hoed Kliniek, afd. Hematologie, Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam); dr.P.W.Wijermans, internist-hematoloog.

Afd. Pathologie: K.van Groningen en dr.B.A.Kazzaz, klinisch pathologen.

Contact dr.G.M.J.Bos

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties