Diagnostiek en behandeling van het non-Hodgkin-lymfoom van lage maligniteitsgraad anno 1996

Klinische praktijk
C.M.P.W. Mandigers
J.M.M. Raemaekers
M.J.J.T. Bogman
B.E. de Pauw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1587-91

Sinds 1982 wordt het non-Hodgkin-lymfoom (NHL) ingedeeld in drie histologische categorieën: lage, intermediaire en hoge maligniteitsgraad.1 Van alle NHL's is 30-40 van een lage maligniteitsgraad. Bij het eerste bezoek aan een arts hebben patiënten een mediane leeftijd van 55-65 jaar. De meesten hebben gegeneraliseerde lymfadenopathie en beenmergaantasting.2 De ziekte kenmerkt zich door herhaalde recidieven, waarna patiënten overlijden na een mediane periode van 7-10 jaar.

Wij geven een overzicht van de nieuwe inzichten in classificatie en pathogenese van NHL met lage maligniteitsgraad; ook gaan wij in op nieuwe behandelingsopties die hun intrede hebben gedaan in de kliniek.

Histologische classificatie en gradering

De diagnose ‘NHL’ berust op histologisch onderzoek van een in haar geheel verwijderde lymfklier of van een ruim tumorbiopt. Voor een primaire diagnose ‘NHL van lage maligniteitsgraad’ kan in het algemeen niet volstaan worden met cytologisch onderzoek van een punctaat of van een naaldbiopt omdat folliculaire structuren daarin…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Kliniek voor Inwendige Ziekten: C.M.P.W.Mandigers, assistent-geneeskundige; dr.J.M.M.Raemaekers en dr.B.E.de Pauw, internisten.

Afd. Pathologie: dr.M.J.J.T.Bogman, patholoog.

Contact dr.J.M.M.Raemaekers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties