Het niet-verzamelde boek

Perspectief
W.K. Gnirrep
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1490-2

Nederland beschikt over een behoorlijk netwerk van bibliotheken. Men zou dus kunnen veronderstellen, dat alles wat in de laatste honderd jaar in Nederland verschenen is, wel in een voor het publiek toegankelijke bibliotheek te vinden is. Een onderzoek naar de aanwezigheid van Nederlandse vertalingen van Dostojewski leidde evenwel tot verrassende resultaten. Eerst na Dostojewski's dood, in 1881, konden lezers in West-Europa kennis nemen van zijn werk in vertaling. In het Nederlands was het aantal vertalingen aanvankelijk nogal beperkt. Pas in 1915 werd De gebroeders Karamazow uitgegeven, De Idioot in 1922.

De historicus Jan Romein die in 1923 promoveerde op Dostojewskij in de Westersche kritiek had al tevergeefs gezocht naar een exemplaar van de vroegste Nederlandse vertaling van Schuld en Boete, verschenen in Den Haag in 1885. Het zou tot 1981 duren voor de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek het boek wist te verwerven. Van enkele andere vroege vertalingen is geen enkel exemplaar te…

Auteursinformatie

Bibliotheek Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, Singel 425, 1012 WP Amsterdam.

W.K.Gnirrep.

Ook interessant

Reacties