De medisch-historische boekerijen en verzamelingen in Nederlandse instituten

Perspectief
J. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:126-8

Sedert 1983 komen vertegenwoordigers van de hieronder als eerste 6 genoemde instellingen regelmatig bijeen voor onderling beraad over de instandhouding en uitbreiding van de bibliotheken en verzamelingen die zij helpen beheren. Deze twee taken zijn moeilijker te volvoeren naarmate de geldgevers – overheid, particulieren, stichtingen en verenigingen – moeilijker tijden doormaken, terwijl bovendien druk op de fondsen wordt uitgeoefend door instituten en vakgroepen die hoger ‘scoren’ naar de maatstaven die voor bèta-faculteiten gelden. De samenwerkende medisch-historische instellingen menen echter dat de geschiedenis der Geneeskunde een wezenlijke bijdrage kan leveren aan hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen, doordat zij de realiteit in historisch perspectief plaatsen en daarmee de oorsprong van deelproblemen verhelderen. In feite hebben deze historische instituten, met het karakter van alfa-geneeskunde, zelfs een hoge produktie.

In de eerste plaats treden zij gezamenlijk op om beter zichtbaar te zijn. Zij willen daarbij de interesse wekken van de jonge generatie en een ieder…

Auteursinformatie

Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

J.van der Heide, secretaris van de Bibliotheekcommissie.

Contact van de werkgroep: Bibliothecaris Museum Boerhaave, Steenstraat 1a, 2312 BS Leiden

Verantwoording

Namens de Werkgroep Medisch-historische boekerijen.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties