De bibliotheek van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

J.C. Molenaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2341-5
Abstract

Samenvatting

Goed beschouwd bestaat de bibliotheek van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 90 jaar. Na een mislukte poging in 1900 door de toenmalige Redacteur-Gérant M.Straub, werd in 1914 een voorstel van G.A.van Rijnberk om ten behoeve van de redactie een verzameling boeken aan te leggen goedgekeurd door de algemene vergadering van leden. Van Rijnberk zou nog een lange tijd als Redacteur-Gérant fungeren (1913-1946) en dit werd de waarborg voor een uitgebreide verzameling van antieke en contemporaine boeken. Als profiel van de bibliotheek geldt een boekenverzameling die een goed beeld geeft van de geschiedenis van de geneeskunde, in de eerste plaats in Nederland, maar ook in ruimere zin. De boekerij werd in de loop der jaren enkele malen gecatalogiseerd, maar dit jaar werd de volledige catalogus geautomatiseerd en op het internet gebracht (www.ntvg.nl). Tevens werd in de afgelopen 5 jaar het acquisitiebeleid opnieuw op gang gebracht, er werd een verzamelprofiel geformuleerd en er werd begonnen met de realisering van een plan tot restauratie van boeken. Bovendien werd er een begin gemaakt met een fellowprogramma dat de bestudering van de tot nu toe verzamelde boeken ten doel heeft.

Auteursinformatie

Hr.prof.dr.J.C.Molenaar, emeritus hoogleraar Kinderchirurgie, curator van de bibliotheek van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Postbus 75.971, 1070 AZ Amsterdam

(j.molenaar@erasmusmc.nl).

Contact (j.molenaar@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties