De nalatenschap van Rudolph Hendrik Saltet

Perspectief
P. Bol
R.B.M. Rigter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1190-2

In 1986 verscheen in dit tijdschrift een overzicht van enkele medisch-historische boekerijen en verzamelingen in Nederlandse instituten.1 De volgende zeven instellingen passeerden de revue: het Museum Boerhaave in Leiden; de medisch-historische instituten van de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Erasmus Universiteit in Rotterdam; het Instituut voor de Geschiedenis der Geneeskunde van de Katholieke Universiteit in Nijmegen; de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, beide te Amsterdam; en de Collectie Kalman Klein van de subfaculteit Tandheelkunde in Utrecht. Enkele belangrijke medisch-historische collecties ontbraken evenwel, zoals de verzameling van het Nederlands Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid te Utrecht. Een andere niet genoemde verzameling bevond zich in 1986 in sluimertoestand in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam: de Collectie Saltet. Deze unieke verzameling is inmiddels weer voor gebruikers beschikbaar, maar is nog steeds tamelijk onbekend; ze verdient bredere belangstelling.

Alvorens in te gaan…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, afd. Volksgezondheids Toekomst Verkenningen, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Dr.P.Bol, arts-epidemioloog.

Vrije Universiteit, vakgroep Metamedica, sectie Medische Geschiedenis, Amsterdam.

Dr.R.B.M.Rigter, historicus.

Contact dr.P.Bol

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties