Het Nederlandse onderzoek naar de effectiviteit van heroïne op medisch voorschrift; achtergronden, onderzoeksopzet en eerste ervaringen

Klinische praktijk
W. van den Brink
V.M. Hendriks
P. Blanken
J.M. van Ree
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:108-12
Abstract

Samenvatting

- Nederland heeft op dit moment naar schatting 25.000 heroïneverslaafden; ongeveer 70 is in contact met de hulpverlening, de resterende 30 heeft de weg naar de hulpverlening nog niet gevonden, zegt geen hulp nodig te hebben of heeft de hoop op een betere toekomst opgegeven.

- Van de groep die wel in behandeling is, probeert 30 het gebruik van opiaten te staken door deelname aan ambulante en klinische programma's die gericht zijn op volledige abstinentie. De resterende 70 heeft de kans op volledige abstinentie (voorlopig) opgegeven en neemt deel aan een methadononderhoudsprogramma dat meestal is gericht op stabilisatie van het gebruik, het voorkómen van gezondheidsschade en het bevorderen van maatschappelijke integratie. Bij tweederde van deze groep lukt dat echter niet of onvoldoende. Voor deze groep wordt al jaren gezocht naar aanvullende behandelopties. Heroïne op medisch voorschrift is zo'n optie. Op dit moment is echter niet bekend of dit een effectieve interventie is.

- Het Nederlandse onderzoek naar de effectiviteit van heroïne op medisch voorschrift bestaat uit 2 gerandomiseerde klinische onderzoeken: een met rookbare en een met injecteerbare heroïne. Daarbij ontvangen 625 (375 rokers en 250 spuiters) chronische, therapieresistente heroïneverslaafden afkomstig uit een methadononderhoudsprogramma 7 dagen per week, 3 keer per dag gedurende 6-12 maanden heroïne (in combinatie met 1 maal daags orale methadon). Het onderzoek wordt uitgevoerd in 8 behandeleenheden in 6 steden in Nederland (Amsterdam, Den Haag, Groningen, Heerlen, Rotterdam en Utrecht).

- Op dit moment zijn de eerste 180 patiënten gerandomiseerd. Tijdens de behandeling hebben zich tot nu toe geen medische complicaties voorgedaan en er zijn geen onoverkomelijke problemen geweest ten aanzien van de openbare orde, de beheersbaarheid of de veiligheid. De deelnemers houden zich goed aan het protocol en het onderzoeksteam beschikt over gegevens van 85 van alle 2-maandelijkse metingen.

Auteursinformatie

Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden, Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht.

Contact Prof.dr.W.van den Brink, arts-epidemioloog (ccbh@med.uu)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties