Heroïne op medisch voorschrift

Nieuws
F. Kievits
M.T. Adriaanse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:489
Download PDF

Begin februari bracht de Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH) de eerste rapportage naar buiten over het verstrekken van heroïne op medisch voorschrift aan heroïneverslaafden. Het rapport doet verslag van een uniek medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en de schadelijkheid van het voorschrijven van heroïne aan ernstig verslaafden die niet of nauwelijks reageren op de ter beschikking staande interventies. Het onderzoek bestaat uit twee studies die parallel zijn uitgevoerd: een studie bij 174 gebruikers die de heroïne intraveneus toedienen en een studie bij 375 gebruikers die deze inhaleren (chinezen). Momenteel is in Nederland inhaleren de meest voorkomende toedieningswijze van heroïne. Alle deelnemers – die minimaal 5 jaar heroïneafhankelijk waren en al eerder aan een methadonprogramma hadden deelgenomen – kregen op een bepaald moment in het onderzoek tenminste 6 maanden heroïne in combinatie met methadon aangeboden. De effecten van de behandeling werden geëvalueerd op het gebied van de lichamelijke gezondheidstoestand, het psychisch functioneren, het sociaal functioneren en het illegale druggebruik van de patiënten. Hierbij werd voor verbetering of verslechtering uitgegaan van omschreven criteria met als drempelwaarden de meetwaarden bij aanvang van de studie.

De belangrijkste bevinding van de studie is dat een gecontroleerde behandeling van 12 maanden met een combinatie van methadon en heroïne effectiever was dan continuering van behandeling met uitsluitend methadon. Er was een verbetering meetbaar van minimaal 40 op de drempelwaarden voor lichamelijke, psychische of sociale criteria terwijl geen verslechtering of toename in het gebruik van andere drugs meetbaar was. Opmerkelijk was dat de experimentele behandeling leidde tot een sterke verbetering op 2 en soms 3 criteria vergeleken met alleen methadon. Deze gezondheidswinst was echter weer snel verdwenen als de behandeling werd gestopt.

Naar aanleiding van het onderzoek – waarvan meer details op de website van de CCBH (www.ccbh.nl) te vinden zijn – doet de commissie een aantal aanbevelingen. De opmerkelijkste hiervan zijn heroïne te laten registreren als geneesmiddel en het als farmacotherapeutische interventie onder stringente voorwaarden te verstrekken in combinatie met methadon als laatste behandeloptie voor chronisch heroïneverslaafden. Het rapport en het advies zijn door de regeringspartijen goed ontvangen en minister Borst (Volksgezondheid) wil nog voor de Tweede-Kamerverkiezingen in mei de kwestie in het kabinet behandeld hebben (Trouw, 5 februari 2002).

Gerelateerde artikelen

Reacties