Het nasofarynxcarcinoom: epidemiologie en behandelingsresultaten

Onderzoek
A.J.M. Balm
B.E.C. Plaat
A.A.M. Hart
F.J.M. Hilgers
R.B. Keus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2346-50
Abstract

Samenvatting

Doel

Vaststellen van epidemiologische kenmerken, symptomen en behandelingsresultaten van patiënten met een nasofarynxcarcinoom.

Opzet

Descriptief en retrospectief.

Plaats

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam.

Methode

Bestudeerd werden de klinische, epidemiologische en radiotherapeutische gegevens van 129 patiënten met een nasofarynxcarcinoom, verwezen in de periode 1977-1993 naar het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Van hen waren er 20 die alleen voor een ‘second opinion’ kwamen, een recidiefcarcinoom hadden of reeds elders behandeld waren. Derhalve kwamen 109 patiënten met een primair nasofarynxcarcinoom in aanmerking voor verdere analyse.

Resultaten

Gedurende de laatste 10 jaar werden er meer patiënten verwezen die geboren waren in Azië of Noord-Afrika (p = 0,0057); in de onderzoeksperiode waren er dat in totaal 52 (48) van de 109 verwezen patiënten. Van deze 109 patiënten presenteerden 62 (58) zich met een pathologische halslymfklier, voornamelijk gelokaliseerd op niveau II (hoog jugulair). Bij 53 (50) patiënten was er gehoorverlies op basis van otitis media met effusie. Het interval tussen het begin van de symptomen en het stellen van de diagnose was langer dan 20 weken bij 54 (54) patiënten. De 5-jaarsoverleving van de hele groep patiënten (n = 109) bedroeg 48 (SE 6) en van de in opzet curatief behandelde groep (n = 96) 52 (SE 6).

Conclusie

In de laatste 10 jaar werden er binnen de populatie van patiënten met een nasofarynxcarcinoom in Nederland meer patiënten verwezen die afkomstig waren uit Azië of Noord-Afrika. Bij een pathologische halslymfklierzwelling en (of) (eenzijdige) otitis media met effusie moet men de diagnose ‘nasofarynxcarcinoom’ zeker overwegen.

Auteursinformatie

Het Nederlands Kanker InstituutAntoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam.

Afd. Radiotherapie: ir.A.A.M.Hart, statisticus; R.B.Keus, radiotherapeut.

Contact Afd. Keel-, neus- en oorheelkundeHoofd-halschirurgie: dr.A.J.M. Balm en dr.F.J.M.Hilgers: keel-, neus- en oorartsen; B.E.C.Plaat, assistent-geneeskundige

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties