Herkennen van het nasofarynxcarcinoom

Klinische praktijk
Jeroen Rosingh
Bert-Jan de Bondt
Robert Stokroos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4139
Abstract

Dames en Heren,

Het nasofarynxcarcinoom is zeldzaam en patiënten komen vaak met aspecifieke klachten. Ze zijn gemiddeld jonger dan bij andere hoofd-halstumoren. Hierdoor wordt de diagnose vaak pas laat gesteld en is de prognose slecht.1 In delen van Zuidoost-Azië is het nasofarynxcarcinoom een veel voorkomende maligne tumor.2 Daar zijn de herkenning en de prognose veel beter. Door migratie neemt de incidentie van het nasofarynxcarcinoom ook in Nederland toe. In deze les demonstreren wij 2 casussen van patiënten met aspecifieke klachten van een nasofarynxcarcinoom, bij wie de diagnose laat werd gesteld.

Patiënt A is een 35-jarige vrouw, geboren in Hong Kong maar sinds vele jaren in Nederland woonachtig. Zij meldde zich bij haar huisarts wegens een verminderd gehoor rechts. Zij was niet verkouden geweest en was ook niet allergisch. De huisarts stelde een otitis media met effusie (OME) rechts vast en schreef een glucocorticoïd-neusspray en antihistaminicatabletten voor. Omdat de…

Auteursinformatie

Isala klinieken, Zwolle.

Afd. KNO: dr. H.J. Rosingh, kno-arts.

Afd. Radiologie: dr. R.B.J. de Bondt, radioloog.

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. KNO, Maastricht.

Prof. Dr. R.J. Stokroos, kno-arts.

Contact dr. H.J. Rosingh (h.j.rosingh@isala.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 maart 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties