Hersenzenuwuitval door hoofd-halstumoren
Open

Klinische les
27-05-2013
Corinne P.A. Delsing, Berit M. Verbist en Frank J.A. van den Hoogen

Dames en Heren,

Neurologen en kno-artsen zien regelmatig patiënten met hersenzenuwuitval. Een deel van deze patiënten meldt zich met klachten, soms wordt de uitval per toeval ontdekt. De differentiaaldiagnose is uitgebreid en bevat zowel benigne als maligne aandoeningen; slechts zeer zelden is er sprake van idiopathische craniale zenuwuitval.1-8 Het niet tijdig onderkennen van een specifieke oorzaak kan ongunstige gevolgen hebben voor de patiënt.

Aan de hand van 3 casussen bespreken wij de noodzaak van een goede anamnese, een grondig lichamelijk onderzoek en gerichte aanvullende diagnostiek bij patiënten met hersenzenuwuitval door hoofd-halstumoren.

Patiënt A, een 65-jarige vrouw, werd naar ons in hoofd-halstumoren gespecialiseerde ziekenhuis verwezen vanwege persisterende oorpijn links en uitval van diverse craniale zenuwen.

In het verleden was zij elders onder verdenking van otitis externa behandeld met zure oordruppels met triamcinolonacetonide 0,1% FNA, maar dit had niet tot het gewenste resultaat geleid. Later kreeg zij een afhangende linker mondhoek en een naar buiten gedraaid linker ...