Hersenzenuwuitval door hoofd-halstumoren

Klinische praktijk
Corinne P.A. Delsing
Berit M. Verbist
Frank J.A. van den Hoogen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6094
Abstract

Dames en Heren,

Neurologen en kno-artsen zien regelmatig patiënten met hersenzenuwuitval. Een deel van deze patiënten meldt zich met klachten, soms wordt de uitval per toeval ontdekt. De differentiaaldiagnose is uitgebreid en bevat zowel benigne als maligne aandoeningen; slechts zeer zelden is er sprake van idiopathische craniale zenuwuitval.1-8 Het niet tijdig onderkennen van een specifieke oorzaak kan ongunstige gevolgen hebben voor de patiënt.

Aan de hand van 3 casussen bespreken wij de noodzaak van een goede anamnese, een grondig lichamelijk onderzoek en gerichte aanvullende diagnostiek bij patiënten met hersenzenuwuitval door hoofd-halstumoren.

Patiënt A, een 65-jarige vrouw, werd naar ons in hoofd-halstumoren gespecialiseerde ziekenhuis verwezen vanwege persisterende oorpijn links en uitval van diverse craniale zenuwen.

In het verleden was zij elders onder verdenking van otitis externa behandeld met zure oordruppels met triamcinolonacetonide 0,1% FNA, maar dit had niet tot het gewenste resultaat geleid. Later kreeg zij een afhangende linker…

Auteursinformatie

UMC St Radboud, Nijmegen.

Afd. KNO-Heelkunde: C.P.A. Delsing, coassistent; dr. F.J.A. van den Hoogen, kno-arts en hoofd-halschirurg.

Contact C.P.A. Delsing (corinnedelsing@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 april 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Corinne P.A. Delsing ICMJE-formulier
Berit M. Verbist ICMJE-formulier
Frank J.A. van den Hoogen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties