Het melk-alkalisyndroom

Klinische praktijk
M.J.M. Smit
O.L.M. Bijvoet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:665-7

Dames en Heren,

Het melk-alkalisyndroom is ons minder vertrouwd dan vroeger, vermoedelijk omdat het antacidagebruik is veranderd. De volgende ziektegeschiedenis laat echter zien dat het syndroom nog steeds voorkomt, dat de diagnose en de therapie eenvoudig zijn en dat het missen van de diagnose ernstige gevolgen heeft, en bovendien dat het onwaarschijnlijk is dat metabole alkalose een rol speelt bij het ontstaan of het herkennen van het syndroom.

Bij een thans 55-jarige man werden sinds 1965 achtereenvolgens een carcinoom van de larynx, de farynx en het trigonum retromolare gevonden, waarvoor hij werd behandeld met respectievelijk laryngectomie, resectie en bestraling. Na 1983 zijn er geen tumorlokalisaties meer vastgesteld. In 1975 werd diabetes mellitus vastgesteld, waarvoor patiënt wordt behandeld met 40 E insuline (‘Novo’ rapitard).

Sinds 1983 gebruikt hij 150 µg levothyroxine dd voor een toen vastgestelde hypothyreoïdie. In datzelfde jaar was hij 4 maal elders opgenomen wegens een ernstige hypercalciëmie (calciumgehalte…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Endocrinologie en Stofwisselingsziekten, sectie voor Experimentele Endocrinologie, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Mw.M.J.M.Smit en prof.dr.O.L.M.Bijvoet, internisten.

Contact prof.dr.O.L.M.Bijvoet

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties