Het belang van de anamnese in de diagnostiek van hypercalciëmie

Melk-alkalisyndroom

Een glas melk
Lotte Boxhoorn
Yvo M. Smulders
Kim C.E. Sigaloff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7621
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een zeldzame oorzaak van hypercalciëmie in Nederland is het melk-alkalisyndroom, veroorzaakt door de inname van grote hoeveelheden calcium en resorbeerbare basen.

Casus

Een 38-jarige patiënte werd opgenomen met hevige maagpijn, braken en gewichtsverlies. Het laboratoriumonderzoek toonde een hypercalciëmie en acute nierinsufficiëntie. Aanvankelijk dachten we aan een symptomatische hypercalciëmie bij een primaire hyperparathyreoïdie, een maligniteit met botmetastasen of een granulomateuze ziekte. Bij gastroduodenoscopie zagen we echter een ulcus duodeni gerelateerd aan een Helicobacter Pylori-infectie. Na goed doorvragen bleek dat de patiënte een grote hoeveelheid melk en maagzuurremmers gebruikte om de maagklachten te verlichten. Op basis daarvan concludeerden wij dat er sprake was van het melk-alkalisyndroom als verklaring voor de hypercalciëmie.

Conclusie

Deze casus illustreert het belang van een volledige anamnese. Vraag bij alle patiënten met een hypercalciëmie naar het gebruik van over-the-countermedicijnen en de zuivelinname.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. L. Boxhoorn, aios maag-, darm- en leverziekten; prof.dr. Y.M. Smulders en dr. K.C.E. Sigaloff, internisten.

Contact L. Boxhoorn (l.boxhoorn@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Lotte Boxhoorn ICMJE-formulier
Yvo M. Smulders ICMJE-formulier
Kim C.E. Sigaloff ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties