Een man met een ernstig klassiek melk-alkalisyndroom en een maagcarcinoom

Klinische praktijk
F.A.J. Verburg
R.A.A. van Zanten
R.M.L. Brouwer
A.J.J. Woittiez
Th.F. Veneman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1624-7
Abstract

Samenvatting

Een 42-jarige man kwam op de afdeling Spoedeisende Hulp nadat zijn vrienden hem niet-aanspreekbaar en verward hadden aantroffen op zijn kamer. Zijn voorgeschiedenis vermeldde bovenbuikklachten sinds een aantal maanden. Hij had grote hoeveelheden calciumcarbonaat-magnesiumsubcarbonaat(Rennie)-tabletten met tenminste 3 l zuivel per dag ingenomen. Langzamerhand was hij zich steeds eigenzinniger gaan gedragen. Ten tijde van zijn presentatie was hij verward en geagiteerd en vertoonden zijn ledematen onwillekeurige bewegingen. Laboratoriumonderzoek toonde een drievoudige zuur-basenstoornis: metabole alkalose, respiratoire alkalose en metabole acidose, gekenmerkt door verhoogde ‘anion gap’, met ernstige dehydratie. De metabole alkalose was ontstaan door inname van grote hoeveelheden zuivel en antacida: melk-alkalisyndroom. De metabole acidose was het gevolg van hypovolemie en prerenaal nierfalen en de respiratoire alkalose ontstond door hyperventilatie bij het organisch psychosyndroom. Patiënt werd behandeld middels vochttoediening met fysiologisch zout en kaliumsuppletie en werd licht gesedeerd met midazolam, waarna volledige respiratoire compensatie van de metabole alkalose optrad. Enkele dagen na opname waren de nierfunctieparameters, de calciumconcentratie en het zuur-basenevenwicht genormaliseerd. Ook het organisch psychosyndroom verdween volledig. Bij gastroduodenoscopie werd een maagulcus gevonden dat berustte op een zegelringcel-adenocarcinoom van de maag.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1624-7

Auteursinformatie

Twenteborg Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo.

Hr.F.A.J.Verburg, assistent-geneeskundige; hr.dr.R.A.A.van Zanten, internist; hr.dr.A.J.J.Woittiez, internist-nefroloog; hr.dr.Th.F.Veneman, internist-intensivist-vasculair geneeskundige.

Medisch Spectrum Twente, afd. Interne Geneeskunde, Enschede.

Hr.R.M.L.Brouwer, internist-nefroloog.

Contact hr.dr.Th.F.Veneman (t.veneman@zgt.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties