Metabole acidose ten gevolge van hyperalimentatie; een gevaarlijke complicatie bij parenterale voeding

Klinische praktijk
G. Innemee
P.H.E.M. de Meijer
A.E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2006-9
Abstract

Samenvatting

Een 46-jarige man kreeg passageklachten van de oesofagus door een slokdarmcarcinoom. Hij werd opgenomen met dehydratie bij een sterk verminderde vochtinname, met als gevolg prerenale nierinsufficiëntie. Zijn voorgeschiedenis vermeldde een niertransplantatie, waarna een matige nierinsufficiëntie bestond. Gedurende 12 dagen kreeg hij parenterale voeding, waarop een ernstige hyperchloremische metabole acidose ontstond. De behandeling daarvan bestaat uit het staken van de parenterale voeding en het toedienen van bicarbonaat. Indien de parenterale voeding geïndiceerd blijft, moet de hoeveelheid chloride daarin worden verminderd en acetaat worden toegevoegd. Bij het toedienen van parenterale voeding, met name bij een reeds bestaande nierinsufficiëntie, dient men regelmatig het zuur-basenevenwicht en de elektrolythuishouding te controleren. De beschreven patiënt herstelde van de metabole acidose, maar overleed later aan gemetastaseerd oesofaguscarcinoom.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

G.Innemee, assistent-geneeskundige; dr.P.H.E.M.de Meijer en prof.dr. A.E.Meinders, internisten.

Contact dr.P.H.E.M.de Meijer

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties