Het cerebrale hyperperfusiesyndroom na carotisendarteriëctomie

Klinische praktijk
B. van Harten
W.A. van Gool
D.A. Legemate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2461-4
Abstract

Samenvatting

Drie patiënten, 2 mannen van 77 en 76 jaar en 1 vrouw van 82 jaar, met een ernstige symptomatische carotisstenose kregen enkele dagen na carotisendarteriëctomie hoofdpijn, epileptische insulten en focale neurologische uitvalsverschijnselen. De afwijkingen die bij CT werden waargenomen pasten bij hersenoedeem met hemorragische componenten. Het ging om het hyperperfusiesyndroom als complicatie na carotisendarteriëctomie, waarbij een toename ontstaat van de cerebrale perfusie ipsilateraal aan de geopereerde A. carotis. Verondersteld wordt dat door verstoring van de cerebrale autoregulatie toegenomen perfusie leidt tot de genoemde symptomen. Soms wordt deze complicatie ten onrechte toegeschreven aan de meer bekende soorten van beroerte.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie en Vaatchirurgie, Amsterdam.

Mw.B.van Harten, assistent-geneeskundige (thans: Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Neurologie, Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam); dr.W.A.van Gool, neuroloog; dr.D.A.Legemate, vaatchirurg.

Contact mw.B.van Harten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties