Het blijft onduidelijk of borstvoeding beschermt tegen obesitas

Onderzoek
A.H. Teeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:2145-6
Download PDF

Borstvoeding zou het kind beschermen tegen latere obesitas. Deze relatie is tot nu toe onvoldoende aangetoond, zoals blijkt uit een recent overzicht.1 Onlangs werden 2 nieuwe onderzoeken gepubliceerd. Gilman et al. onderzochten kinderen van 9-14 jaar.2 Zij onderscheidden een groep die alleen of voor het merendeel borstvoeding, en een groep die alleen of voor het merendeel flesvoeding ontving in de eerste 6 levensmaanden. De onderzoekspopulatie bestond uit voornamelijk blanke (93,6) kinderen van verpleegkundigen die participeren in de ‘Nurses’ health study II'. Het aantal deelnemers was indrukwekkend, maar de uitval was hoog en de populatiekeuze merkwaardig: de onderzoekers benaderden alleen verpleegkundigen die eerder snel respondeerden (34.174 van 40.968). Van de 26.765 mogelijke kinderen deden er uiteindelijk 15.341 mee. Er werd stapsgewijs gecorrigeerd voor bekende covariabelen, zoals maternale lichaamsgewichtindex (BMI).

In dit onderzoek vertoonde 5 van de meisjes en 8,9 van de jongens overgewicht (BMI naar leeftijd en geslacht ? P95). Het risico op overgewicht nam voor kinderen die alleen of voornamelijk borstvoeding ontvingen (62) ten opzichte van kinderen die alleen of voornamelijk flesvoeding ontvingen (31) met 22 af. Uit de uitkomsten kon worden berekend dat respectievelijk 45 meisjes en 26 jongens de eerste 6 levensmaanden voornamelijk met borstvoeding zouden moeten worden gevoed om 1 geval van obesitas te voorkomen. Er werd een omgekeerde relatie vastgesteld tussen de duur van de borstvoeding en het risico op overgewicht.

De auteurs concluderen dat de grootte van het resultaat en de dosis-responsrelatie een beschermend effect van borstvoeding op de ontwikkeling van obesitas tijdens de adolescentie zeer waarschijnlijk maken. De conclusie van de auteurs van een onderzoek onder kinderen van 3-5 jaar oud die participeren in de ‘National health and nutrition survey III’ (NHANES III) is heel anders.3 Van de 3461 kinderen werd 94,1 gewogen en gemeten en de gegevens van 2685 kinderen werden geanalyseerd. Men onderscheidde een groep kinderen die volledig borstvoeding ontving en een groep die geheel of deels flesvoeding ontving. De onderzochte populatie was anders dan die in het eerste onderzoek: 16,3 van de kinderen was negroïde, 8,8 Mexicaans of Zuid-Amerikaans en 65,6 blank. Het educatieniveau van de ouders varieerde. Bijna 20 van de moeders vertoonde overgewicht, 14,6 had obesitas. Waarschijnlijk was dit in het eerste onderzoek minder vaak het geval. Voor bekende co-variabelen werd statistische correctie toegepast. In dit onderzoek had 8,2 van de kinderen overgewicht (BMI naar leeftijd en geslacht ? P95). Borstvoeding gaf geen significante reductie. Er werd geen dosis-responseffect vastgesteld naar duur van de borstvoeding, noch een drempelwaarde. De allersterkste voorspeller van kinderlijk overgewicht was de maternale BMI.

Uit deze twee grote onderzoeken is dus geen definitieve conclusie te trekken over de relatie tussen borstvoeding en obesitas.

Literatuur
  1. Butte NF. The role of breastfeeding in obesity. PediatrClin North Am 2001;48:189-98.

  2. Gillman MW, Rifas-Shiman SL, Camargo CA, Berkey CS,Frazier AL, Rockett HRH, et al. Risk of overweight among adolescents who werebreastfed as infants. JAMA 2001;285:2461-7.

  3. Hediger ML, Overpeck MD, Kuczmarski RJ, Ruan WJ.Association between infant breastfeeding and overweight in young children.JAMA 2001;285:2453-60.

Gerelateerde artikelen

Reacties